ORDER >> KAPITUŁA

Wielka Kapituła Orderu Świętego Stanisława

mgr inż. Stanisław Pagacz - Wielki Mistrz
Przewodniczący Wielkiej Kapituły Orderu Świętego Stanisława

Tadeusz Gorycki - Kanclerz
Przewodniczący Sądu Honorowego Bractwa Orderu Świętego Stanisława

Robert Pająk - Sekretarz
Jałmużnik Zarządu Głównego Bractwa Orderu Świętego Stanisława

lic. Grzegorz Madej - Członek Kapituły
Przewodniczący Zarządu Głównego Bractwa Orderu Świętego Stanisława

mgr inż. Mirosław Czechowski - Członek Kapituły
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bractwa Orderu Świętego Stanisława

mgr inż. Feliks Foryt - Członek Kapituły
Prezes Fundacji Charytatywnej "Dar Serc"

mgr Mieczysław Deptuch - Członek Kapituły
Wiceprezes Stowarzyszenia Patriotycznego Mundurów Historycznych

wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława