ORDER >> KAPITUŁA

Wielka Kapituła Orderu Świętego Stanisława

Stanisław Pagacz - Wielki Mistrz
Przewodniczący Wielkiej Kapituły Orderu Świętego Stanisława

Tadeusz Gorycki - Kanclerz
Przewodniczący Sądu Honorowego Bractwa Orderu Świętego Stanisława

Robert Pająk - Sekretarz
Przewodniczący Zarządu Głównego Bractwa Orderu Świętego Stanisława

Grzegorz Madej - Członek Kapituły
Jałmużnik Zarządu Głównego Bractwa Orderu Świętego Stanisława

Mirosław Czechowski - Członek Kapituły
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bractwa Orderu Świętego Stanisława

wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława