PUBLIKACJE >> BIBLIOGRAFIA

Bibliografia n.t. Orderu Świętego Stanisława
(oprac. Paweł Wal)

Artykuły

1. Bentkowski Feliks, O nagrodach i znakach honorowych w Polsce od najdawniejszych czasów do 1835 roku, "Przegląd Poznański", 1865, t. XXV;
2. Filipow Krzysztof, Kawalerowie polskich orderów i odznaczeń w Księstwie Warszawskim [w:] Księga Jubileuszowa Muzeum Wojska Polskiego 1968-1998, Białystok 1999;
3. Filipow Krzysztof, Ordery i odznaczenia Pierwszej Rzeczypospolitej [w:] Polskie dzieje cywilizacji i narodu. Rzeczypospolita szlachecka 1586-1795, Warszawa-Wrocław 2003;
4. Filipow Krzysztof, Order Świętego Stanisława w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, "Medalierstwo i falerystyka", 1982, nr 3;
5. Filipow Krzysztof, Rozwój badań nad falerystyką w Polsce. Stan i perspektywy, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki", 1985, nr 30/2;
6. Heydel-Mankoo Rafal, Order of Poland, "The Heraldry Gazette", June 2005;
7. Holewiński Felix, Polish royal orders of knighthood, "White Eagle", Fall-Winter 2005;
8. Łoza Stanisław, Kawalerowie Orderu Świętego Stanisława 1815-1830, "Miesięcznik Heraldyczny", 1930 t. 9, 1931 t. 10, 1932 t. 11;
9. Nicholson Nicholas B.A., The Russian Imperial and Royal Order of St Stanislas – the first comprehensive English language study on the history of the Order of Saint Stanislas, "Royal Russia Annual", 2014 summer, no 6;
10. Prokopczuk-Runowska Izabela, Order Świętego Stanisława [broszurka wydana przez PZU w 2012 r.];
11. Proszek Czesław, Order Świętego Stanisława, "Tygodnik Powszechny", 1979 rok, nr 19;
12. Sadowski Henryk, Order Świętego Stanisława, "Tygodnik Ilustrowany", 1906, nr 18.
13. Wal Paweł, Dzieje rosyjskiego Orderu Świętego Stanisława po 1917 roku, 2016, [www.swst.pl/media/formatka.php?idwyb=4].

Książki

1. Bebak Henryk, Order Świętego Stanisława w Polsce i Zagłębiu Dąbrowskim, Będzin-Łagisza 2010;
2. Bigoszewska Wanda, Polskie ordery i odznaczenia, Warszawa 1989;
3. Duckers Peter, European orders and decorations to 1945, Botley 2008;
4. Dunin-Wilczyński Zbigniew, Order Świętego Stanisława, Warszawa 2006;
5. Filipow Krzysztof, Falerystyka polska XVII-XIX wiek, Białystok 2004;
6. Filipow Krzysztof, Order Świętego Stanisława, Białystok 2009;
7. Jagoszewski Tadeusz, Order of Saint Stanislas Statues of 1979 (with Changes as of 1984), London 1984;
8. Juliusz Nowina Sokolnicki (1920-2009). Przyczynek do historii [materiały źródłowe], oprac. Arkadiusz Kłosowski;
9. Kępiński Andrzej, Wielki Mistrz Polski Juliusz Nowina-Sokolnicki. Przyczynek do biografii. Rozmowy 2000-2008, Jelenia Góra 2009;
10. Kępiński Andrzej, Zdrada Prezydenta Wałęsy &Co. Przyczynek do historii Polski, Jelenia Góra 2009;
11. Kępiński Andrzej, Wielki Mistrz Polski Juliusz Nowina Sokolnicki a zdrada prezydenta Wałęsy. Album, Jelenia Góra 2009;
12. Komorowski Ryszard Tymoteusz, Kawalerowie i Damy Orderu Świętego Stanisława, Poznań 2004;
13. Łoza Stanisław, Kawalerowie Orderu Świętego Stanisława 1765-1813, Warszawa 1925;
14. Łoza Stanisław, Ordery i odznaczenia polskie, Lwów 1939;
15. Oberleitner Stefan, Ordery, odznaczenia i odznaki III Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 1998;
16. Oberleitner Stefan, Polskie ordery, odznaczenia i niektóre wyróżnienia zaszczytne 1705-1990, Warszawa 2009;
17. Pagacz Stanisław, Bractwo Orderu Świętego Stanisława 1996-2011, Kraków 2012;
18. Pagacz Stanisław, Inwestytura Orderu Świętego Stanisława, Kraków 2014;
19. Praemiando Incitat. Order Świętego Stanisława 1765-1831. W 250. rocznicę powołania orderu [Katalog wystawy], red. Michał Zawadzki, Dariusz Nowacki, Warszawa 2015;
20. Puchalski Zbigniew, Wojciechowski Ireneusz, Ordery i odznaczenia polskie i ich kawalerowie, Warszawa 1987;
21. Puchalski Zbigniew, Dzieje polskich znaków zaszczytnych, Warszawa 2000;
22. Sainty Guy Stair, World Orders of Knighthood and Merit, London 1996;
23. Subritzky-Kusza Michael, Order of Saint Stanislas 1765, Tauranga 1994;
24. Subritzky-Kusza Michael, History of the Polish Government (in Exile) (1939-1990), Papakura 1996;
25. Wójtowicz Norbert, Praemiando Incitat. Order Świętego Stanisława, Warszawa 2007;

2016-11-25

wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława