PUBLIKACJE >> KSIĄŻKI

KSIĄŻKI I BROSZURY

Stanisław Pagacz, "Inwestytura Orderu Świętego Stanisława"

Autor publikacji przedstawia zwarty opis istoty inwestytury, tak w aspekcie ideowym jak i ceremonialnym. Czytelnik zostaje zapoznany z całokształtem teoretycznych i symbolicznych założeń oraz praktycznych celów inwestytury w Orderze Świętego Stanisława. Jednocześnie, zostaje ukazany ujednolicony rytuał rycerskiej kreacji Dam i Kawalerów Orderu oraz obrzęd konwersji przewidziany dla osób inwestowanych w nieuprawnionym środowisku orderowym.

**********Stanisław Pagacz, "Bractwo Orderu Świętego Stanisława 1996-2011"
Wydawnictwo SAPIENTIA, Kraków 2012.

Autor przedstawia zwięzły opis dziejów Orderu Świętego Stanisława ustanowionego przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1765 r., ze szczególnym uwzględnieniem okresu po jego reaktywowaniu w 1979 r. Publikacja nakreśla charakterystykę polskiej organizacji tego Orderu, jej cele i zadania oraz ceremoniał jaki ukształtował się w okresie ostatnich piętnastu lat. Na końcu książki zamieszczono tekst królewskiego statutu z 7 maja 1765 r. (w oryginalnym brzmieniu) oraz statut Bractwa Orderu Świętego Stanisława z 19 stycznia 2002 r.

Dane szczegółowe:

ISBN: 978-83-86354-05-4
Format: 147x205 mm
Ilość stron: 84 (tekst + ilustracje)
Papier wnętrza: kredowy 135 g
Okładka: karton 250 g + folia błysk
Oprawa: miękka klejona.

Cena wydawcy: 9,00 zł + 5% VAT + koszty wysyłki.
Zamówienia kierować: biuropagacz@o2.pl

********
Kodeks Fundamentalny Orderu Świętego Stanisława

Kodeks Fundamentalny Orderu Świętego Stanisława stanowi zbiór główny przepisów prawa własnego, regulujący zasady funkcjonowania Orderu Świętego Stanisława jako organizacji rycerskiej. Jest pierwszą tego typu kodyfikacją, na którą składają się trzy akty prawne: założycielski Statut królewski z 7 maja 1765 r., Konstytucja Orderu Świętego Stanisława z 8 maja 2012 r. oraz Statut Bractwa Orderu Świętego Stanisława. Te trzy dokumenty, w formie zwięzłych norm ukazują założenia ustrojowe Orderu oraz określają porządek prawny i życie organizacyjne Dam i Kawalerów. Kodeks Fundamentalny - jako pełen zestaw postanowień normujących działalność Orderu Świętego Stanisława - jest też podstawowym instrumentem prawnym integrującym ogół Dam i Kawalerów wokół realizowanych celów i zadań.

Kodeks Fundamentalny eliminuje wszystkie dotychczas zaistniałe "błędy i wypaczenia", wprowadza jedność organizacyjną i jednolite zasady ustrojowe, które wyrażają prawdziwą i właściwą naturę Orderu Świętego Stanisława. Dlatego wszelkie placówki i przedstawicielstwa Orderu Świętego Stanisława w kraju i za granicą, mogą powstawać tylko pod auspicjami Wielkiego Mistrza i Bractwa Orderu Świętego Stanisława. Jedynie tak powstałe struktury organizacyjne cieszą się atrybutem legalności działania. Każda Dama i każdy Kawaler wierny królewskiej idei orderowej jest zobowiązany dostosować się do przepisów stanowiących Kodeks Fundamentalny Orderu Świętego Stanisława.

wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława