WIELKI MISTRZ >> MIECZ

Miecz ceremonialny - symbol Wielkiego Mistrza

Miecz jest kopią miecza ceremonialnego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1764 r.
Został wykonany w Krakowie, a poświęcony 7 maja 1999 r. w Szczepanowie.Trzon rękojeści miecza opleciony jest złoconą gałązką laurową
Jelec miecza zdobi motyw meandra, a kończą go postaci NMP i św. Stanisława BM.
Pod jelcem umieszczony jest kartusz zwieńczony koroną, na którym znajduje się herb królewski
Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Symbolika miecza ma uwrażliwić Rycerza Św. Stanisława na wszelkie przejawy zła, niezależnie od tego, kto byłby jego sprawcą, ma wskazywać na odmowę godzenia się z tym, co złe oraz na gotowość rzetelnego stosowania ewangelicznych kryteriów etycznych zarówno do siebie jak i do innych. Miecz w ceremonii inwestytury symbolizuje opór przeciwko złu moralnemu i społecznemu, wyraża sprzeciw wobec stosunkom powszechnie uznawanym za niesprawiedliwe. W szczególności, odnosi się to do wartości tak podstawowych, jak bezpieczeństwo życia i zdrowia, wolność i godność osobista, elementarne prawa i warunki egzystencji ludzi.

Pamiątkowy dokument sporządzony z okazji poświęcenia kopii miecza ceremonialnego w 1999 r. w Szczepanowie.

wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława