WIELKI MISTRZ >> BIOGRAM
Biogram Wielkiego Mistrza

Wielki Mistrz Stanisław Pagacz posiada wykształcenie wyższe techniczne i humanistyczne. Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia podyplomowe), Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz Szkoły Oficerów Rezerwy przy Wyższej Szkole Wojsk Pancernych w Poznaniu. Od 1980 r. angażował się w działalność związkową i budowę struktur NSZZ "Solidarność". Rozpoczętą w ruchu "Solidarność" działalność na rzecz suwerennej Ojczyzny, kontynuuje w nowej rzeczywistości ustrojowej, podejmując aktywność w różnych organizacjach. W uznaniu zasług na rzecz społeczeństwa oraz przemian demokratycznych w Polsce został odznaczony m. in. przez Prezydenta RP Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. W sferę Orderu Świętego Stanisława został wprowadzony 8 maja 1997 r.; jest Kawalerem Krzyża Wielkiego z Łańcuchem (1998). 18 sierpnia 2009 r. został wybrany Wielkim Mistrzem Orderu Świętego Stanisława.
wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława