AKTUALNOŚCI  >  KOMUNIKATY  >  SZCZEGÓŁY
15.04.2015
Wyjaśnienia w sprawie "Bractwa Świętego Stanisława"

Z uwagi na kierowane do nas zapytania "czy Bractwo Orderu Świętego Stanisława ma coś wspólnego z Bractwem Świętego Stanisława" wyjaśniamy, że są to dwie zupełnie różne i nie współpracujące ze sobą organizacje.

Bractwo Świętego Stanisława powstało w 1998 roku w Siedlcach z inicjatywy Zdzisława Władysława Andrysewicza, chana tatarskiego z nadania Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zdzisława Czajkowskiego z Bielska-Białej, byłego Wielkiego Przeora Kapituły Polskiej Bractwa Orderu Świętego Stanisława (do 28 lutego 1998 roku). W 2014 roku Bractwo Świętego Stanisława zostało przeniesione z Siedlec do Warszawy gdzie aktualnie prowadzi działalność, między innymi w zakresie podtrzymywania i krzewienia rycersko-szlacheckiej tradycji Tatarów w Polsce. W warszawskim Bractwie Świętego Stanisława można też uzyskać nadanie lub potwierdzenie szlachectwa w "Tradycji Polsko-Tatarskiej" oraz nadanie tytułów arystokratycznych stowarzyszenia w tejże tradycji: księcia, margrabiego, hrabiego, wicehrabiego, barona i innych. Nadto, członkowie tego stowarzyszenia mają możliwość uzyskania wojskowych stopni oficerskich (od podporucznika BBS do generała BBS), które statutowo są tam zwane jako "stopnie organizacyjne Bractwa". Wszystkie te odznaczenia, wyróżnienia, tytuły i rangi wojskowe BBS - nie są uznawane przez Bractwo Orderu Świętego Stanisława, które kieruje się wyłącznie Tradycją Polską i jest dalekie od tego rodzaju tytułomanii. Do statutu Bractwa Świętego Stanisława wpisano też, iż "Wielki Mistrz Bractwa może przyznawać Order Św. Stanisława" w czterech klasach, co jest nawiązaniem do rosyjskiej Tradycji Carskiej zapoczątkowanej przez cesarza Aleksandra I. Takie rozdawnictwo polskiego znaku zaszczytnego w ramach kreowanej tzw. Tradycji Polsko-Tatarskiej jest szkodliwe i pogłębia dezorientację w Orderze Świętego Stanisława.

Wielkim Mistrzem Bractwa Świętego Stanisława został wybrany dnia 2 lutego 2014 roku Ryszard Murat z Warszawy, którego pełna godność organizacyjna brzmi "gen. bryg. BBS Ryszard Murza Murat herbu Murat". Wymienionego "Wielkiego Mistrza Bractwa", Bractwo Orderu Świętego Stanisława traktuje jako kolejnego pseudomistrza w Orderze Świętego Stanisława i nie uznaje jego nadań orderowych. Osoby autentycznie zainteresowane uczestnictwem w Opus Ordinis zapraszamy w szeregi Bractwa Orderu Świętego Stanisława z siedzibą w Krakowie.

Nadmieniamy, że wśród działaczy warszawskiego Bractwa Świętego Stanisława jest kmdr LWP w stanie spoczynku Henryk Leopold Kalinowski (ur. 1925), były współpracownik VIII Wielkiego Mistrza Juliusza Nowiny-Sokolnickiego w charakterze ambasadora Orderu Świętego Stanisława (ang. Ambassador at Large), który został odwołany z tej funkcji z dniem 11 września 1998 roku, między innymi za samowolne rozdawnictwo Orderu w imieniu nieistniejącej "Kapituły Krajowej". Jako działacz Bractwa Świętego Stanisława kmdr Henryk Kalinowski zyskał nowe tytuły i stopnie - "wiceadmirał BBS Henryk Leopold Jerzy Książę Kalinowski herbu Kalinowa". Wcześniej kmdr Henryk Leopold Kalinowski posiadał tytuły "hrabiego" i "margrabiego" nadane dyplomem Polskiego Ruchu Monarchistycznego z dnia 11 grudnia 1994 roku.

wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława