AKTUALNOŚCI  >  KOMUNIKATY  >  SZCZEGÓŁY
13.02.2015
Wykluczenia z Orderu Świętego Stanisława
Wielka Kapituła Orderu Świętego Stanisława informuje, że Dekretami Nr 1-2/2014 wydanymi przez IX Wielkiego Mistrza Orderu Świętego Stanisława dnia 17 listopada 2014 roku - Pan Jacek Żyrkowski i Pan Bohdan Mielowski (byli członkowie Bractwa Orderu Świętego Stanisława) pozbawieni zostali wszelkich nadanych im klas orderowych i funkcji w Orderze Świętego Stanisława oraz wykluczeni ze światowego grona Kawalerów Orderu. Decyzja ta została podjęta wskutek dopuszczenia się wymienionych osób czynów wysoce nagannych, niehonorowych i niegodnych członka prestiżowego Orderu Świętego Stanisława.
wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława