AKTUALNOŚCI  >  KOMUNIKATY  >  SZCZEGÓŁY
13.12.2014
O działaniach legitymizujących carski order

W ślad za publikacją zamieszczoną na stronie internetowej The Imperial Order of Saint Stanislas >>> z przykrością informujemy, ze dwie osoby związane z grupą działającą w kraju pod nazwą "Królewski Order Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika" podpisały z tą organizacją umowę o współpracy i przyjęły w niej członkostwo honorowe.

"The Imperial Order of Saint Stanislas" jest organizacją kultywującą "Cesarski Order Świętego Stanisława", który funkcjonował pod zaborem rosyjskim. Car Mikołaj I po upadku powstania listopadowego w 1831 roku włączył polski Order Świętego Stanisława do systemu odznaczeń Imperium Rosyjskiego. Zmienił oznaki orderowe, między innymi polskiego orła białego zastąpił dwugłowymi orłami cesarskimi z koroną; usunął też wizerunek św. Stanisława BM. Nadto, umieścił go najniżej w hierarchii rosyjskich orderów. Dziś potomkowie carów ponownie uzurpują sobie prawa do polskiego Orderu Świętego Stanisława i wciągają do tego procederu nierozważnych Polaków.

Poniżej prezentujemy oryginalne teksty anonsu w tej sprawie. Zwracamy uwagę, że w tekstach angielskich błędnie określono strukturę o nazwie "Królewski Order Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika" jako "Original Polish Royal Order of Saint Stanislaus Bishop and Martyr" gdyż w istocie jest to "Imitative Polish Royal Order of Saint Stanislaus Bishop and Martyr". Także nawiązaną współpracę należałoby raczej przetłumaczyć jako "collaboration".

**********

It is with great pleasure that we can announce that The Imperial Order of St. Stanislas has appointed H.E. Grand Master Marian Kròl of the Original Polish Royal Order of Saint Stanislaus, Bishop and Martyr appointed Honorary Knight of the Imperial Order of St. Stanislas.

H.E. Grand Master Marian Kròl has a PhD within economic and is the Grand Master of the Original Polish Royal Order of Saint Stanislaus, Bishop and Martyr. The 7th of February 2014 the Original Polish Royal Order of Saint Stanislaus, Bishop and Martyr signed an acceptance and cooperation agreement with the Imperial Order of St. Stanislas. Therefore it is a great pleasure to announce that H.E. Grand Master Marian Kròl now is appointed Knight of Honour of the order.

**********

H.E. Orland Machnikowski is appointed Knight of Honour of the Imperial Order of St. Stanislas. H.E. Machnikowski is appointed for his services to facilitating the cooperation and acceptance agreement signed 7th February 2014 with the Original Royal Order of Saint Stanislaus, Bishop and Martyr of Poland. H.E. Machnikowski is the former Emeritus Grand Commissioner for Europe and the Ambassador in London of the Original Royal Order of Saint Stanislaus, Bishop and Martyr in Poland.

wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława