AKTUALNOŚCI  >  KOMUNIKATY  >  SZCZEGÓŁY
08.02.2014
Informacja nt. działalności Bractwa Orderu Świętego Stanisława w okresie 2012 - 2013 r.

Zarząd Główny wspólnie z Komisją Rewizyjną Bractwa Orderu Świętego Stanisława podsumował działalność za okres 2012-2013 r. Stwierdzono, że zadania statutowe są na bieżąco wykonywane zgodnie z przyjętym planem. Zaleca się wszystkim P.T. Członkom i Sympatykom Orderu Świętego Stanisława kontynuowanie dotychczasowej działalności i systematyczne zwiększanie zakresu zaangażowania własnego oraz zachęcanie nowych osób do włączenia się w liczne akcje na rzecz Opus Ordinis.

Do ważniejszych przedsięwzięć minionego okresu zaliczono: ukazanie się publikacji pt. "Bractwo Orderu Świętego Stanisława 1996-2011" autorstwa Stanisława Pagacza, opracowanie i uchwalenie Konstytucji Orderu Świętego Stanisława, nowelizację Statutu Bractwa Orderu Świętego Stanisława, utworzenie witryny internetowej, promulgowanie i opublikowanie Kodeksu Fundamentalnego Orderu Świętego Stanisława. Odnotować też należy fakt, iż nasi członkowie systematycznie brali udział w obchodach ku czci św. Stanisława BM i wydarzeniach o charakterze patriotycznym w miejscach swojego zamieszkania i aktywności społecznej.

Zarząd Główny i Komisja Rewizyjna podkreślają, iż nie działamy dla poklasku i wyznajemy zasadę, że większą wartość ma ofiara i dobroczynność nie wystawiona na pokaz. Wspomnimy zatem tylko przykładowo, że nasi członkowie w zakresie działalności charytatywnej wspierali między innymi: Hospicjum Św. Łazarza, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Specjalnej Troski "Dom Nadziei", Fundację "Dr Clown" oraz realizację projektu Stowarzyszenia Przyjaciół Podola w zakresie odbudowy kościoła p.w. Św. Trójcy w Okopach k. Kamieńca Podolskiego (prace dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Zarząd Główny i Komisja Rewizyjna Bractwa Orderu Świętego Stanisława dziękują wszystkim Przyjaciołom Orderu i Bractwa, którzy choćby w najmniejszym stopniu włączyli się w urzeczywistnianie dzieł propagowanych przez OSS..

Kraków, 8 lutego 2014 r.

wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława