AKTUALNOŚCI  >  KOMUNIKATY  >  SZCZEGÓŁY
04.06.2018
Doktorat honoris causa dla Prefekta KAL Janusza Kowalkowskiego

Dla potwierdzenia wybitnej twórczości literackiej, muzycznej i pedagogicznej oraz podkreślenia czynów i zasług Prefekta KAL Janusza Piotra Kowalkowskiego - Kapituły Orderu Świętego Stanisława oraz Królewskiej Akademii Literatury im. Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Krakowie - nadały wyróżnionemu godność doktora honoris causa Królewskiej Akademii Literatury.

Uroczystość wręczenia dyplomu z nadaniem honorowego tytułu odbyła się podczas spotkania autorskiego w Bibliotece Koszalińskiej w dniu 29 maja 2018 roku. Z tej okazji na cześć dr. h.c. Janusza Kowalkowskiego wygłoszona została laudacja, której pełny tekst został zamieszczony na portalu Zrzeszenia Literatów Polskich im. Jana Pawła II w Chicago:

http://www.literaci.org/wiersze_detale.aspx?IDWiersza=23752

 

wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława