AKTUALNOŚCI  >  KOMUNIKATY  >  SZCZEGÓŁY
03.03.2016
Katolicki Zakon Rycerski Świętego Stanisława BM - Patrona Polski

Informujemy, że niedawno zarejestrowane stowarzyszenie o nazwie "Katolicki Zakon Rycerski Świętego Stanisława BM - Patrona Polski" z siedzibą w Krakowie, nie posiada wymaganej Kodeksem Prawa Kanonicznego zgody kompetentnej władzy kościelnej.

Kanon 299 § 3 stanowi:
"Nie uznaje się w Kościele żadnego prywatnego stowarzyszenia wiernych, chyba że jego statuty są potwierdzone przez kompetentną władzę".

Kanon 300 stanowi:
"Żadne stowarzyszenie nie może przybrać nazwy «katolickie», chyba za zgodą kompetentnej władzy kościelnej, zgodnie z kan. 312".

 

wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława