AKTUALNOŚCI  >  KOMUNIKATY  >  SZCZEGÓŁY
20.02.2016
Komunikat dotyczący działalności Bractwa za lata 2015 - 2016

Władze Bractwa Orderu Świętego Stanisława podsumowały realizację swych zadań za okres ostatnich dwóch lat. W ocenie działalności uwzględniono uwagi i wnioski zgłaszane podczas wspólnych spotkań w lokalnych ogniwach stowarzyszenia.

Uznano, że przyjęty dotychczas kierunek działań - w sytuacji utrzymującego się w Orderze Świętego Stanisława rozbicia organizacyjnego - należy kontynuować. Podkreślono, że oprócz przedsięwzięć stricte dobroczynnych, szczególny nacisk należy położyć na dobór członków do Orderu i Bractwa. Nie ilość lecz jakość osób uhonorowanych Orderem Świętego Stanisława oraz ich konsolidacja i braterska współpraca - decydować będą o prestiżu i znaczeniu tego wyróżnienia w społeczeństwie. Należy ubolewać, że tworzone w oderwaniu od Bractwa różne grupy orderowe dumnie kreujące swe nazwy - nie zrozumiały jeszcze tej oczywistej prawidłowości.

Każdy, kto podejmuje aktywność społeczną z wykorzystaniem nazwy Orderu Świętego Stanisława ma obowiązek pamiętać o konieczności zachowania jego polskiego, narodowego i katolickiego charakteru - tak w doktrynie jak i znaku. Wszelkie inne poczynania są przejawem zdrady idei i nie mają nic wspólnego z historycznym Orderem.

Władze Orderu i Bractwa z zadowoleniem odnotowują niezmienne utrzymywanie przez naszych Członków i Sympatyków wysokiego poziomu zaangażowania w działalność charytatywną i patriotyczną w swych lokalnych środowiskach. Ten sposób aktywności pozwala nam upowszechniać naszą rycerska ideę i zdobywać nowych zwolenników.

Kraków, 20 lutego 2016 r.

wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława