AKTUALNOŚCI  >  WYDARZENIA  >  SZCZEGÓŁY
07.07.2015
Wystawa w 250. rocznicę powołania Orderu

"Wystawa zorganizowana wspólnie przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum i Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki ma uczcić 250. rocznicę powstania orderu, który zajmuje drugie miejsce w hierarchii starszeństwa polskich odznaczeń. Współpraca dwóch głównych siedzib królewskich - tej, w której narodził się kult męczeńskiego patrona orderu, i tej, w której sam order powstał, podkreśla wysoką rangę i dostojny charakter Orderu Świętego Stanisława.

Celem wystawy oraz towarzyszącego jej katalogu nie jest tylko prezentacja możliwie najszerszego zbioru oznak orderowych, stanowiących dziś wielką rzadkość, lecz także ukazanie sylwetek kawalerów - nierzadko ludzi ze wszech miar dla Polski zasłużonych. Liczymy, że zbiorowy wysiłek autorów wystawy i publikacji z jednej strony zaowocuje podsumowaniem dotychczasowej wiedzy na temat różnych aspektów problematyki związanej z orderem, a drugiej zaś - stanie się punktem wyjścia dla dalszych badań".

Fragment "Słowa wstępnego" prof. Jana Ostrowskiego i prof. Andrzeja Rottermunda zamieszczonego w katalogu wystawy "Praemiando Incitat. Order Świętego Stanisława 1765-1831. W 250. rocznicę powołania orderu".

Prezentacja zbiorów:
Zamek Królewski w Warszawie - do 16 sierpnia 2015 r.
Zamek Królewski na Wawelu - od 15 września do 6 grudnia 2015 r.

wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława