AKTUALNOŚCI  >  WYDARZENIA  >  SZCZEGÓŁY
25.05.2016
The Juliusz Sokolnicki Memorial Charity Medal

Zaangażowanie charytatywne Opus Ordinis jest tym przejawem działalności społecznej, która wykracza poza granice państwowe, etniczne i wyznaniowe. Order Świętego Stanisława stara się zatem nieść pomoc nie tylko Polakom w kraju i na obczyźnie, ale także wspierać ludzi biednych innych narodów, niezależnie od ich światopoglądu i przynależności religijnej. Wynika to nie tylko z rycerskich powinności Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława, ale przede wszystkim z ewangelicznego przesłania Kazania na Górze (Mt 5, 7).

Medal charytatywny został ustanowiony w kwietniu 2016 r. przez Prymasa Apostolskiego Kościoła Episkopalnego (The Apostolic Episcopal Church) Mar Joannesa Edmundusa. Jest to medal wyemitowany w celu uhonorowania osób wspierających finansowo działania charytatywne (wsparcie dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin).

Medal charytatywny upamiętnia zmarłego w 2009 roku bp. Juliusza Nowina Sokolnickiego (1920-2009). Juliusz Sokolnicki był w okresie powojennym polskim politykiem emigracyjnym działającym na Wyspach Brytyjskich u boku prezydenta Augusta Zaleskiego. Dnia 27 maja 1983 r. został konsekrowany przez abp. Nilsa Bertila Perssona na biskupa Apostolskiego Kościoła Episkopalnego. W następnych latach pełnił funkcję zastępcy biskupa Apostolskiego Kościoła Episkopalnego w Wielkiej Brytanii George Boyer’a (1921-2008), ale również jako biskup ds. społeczności polskojęzycznej na Wyspach Brytyjskich. W 1979 r. reaktywował i został VIII Wielkim Mistrzem istniejącego po dziś dzień i działającego m.in. w sferze pomocy charytatywnej Orderu Świętego Stanisława, ustanowionego w 1765 r.

Medal charytatywny przedstawia z jednej strony postać bp. Juliusza Nowina Sokolnickiego i jego herb rodowy (Nowina), a z drugiej informacje o patronacie Prymasa Apostolskiego Kościoła Episkopalnego i herb tegoż Kościoła. Wstążka nawiązuje do kolorystyki herbu szlacheckiego Nowina (złote godło na niebieskim tle) z dodaniem na obrzeżach wąskich pasków w kolorze fioletu biskupiego. Medale charytatywne zostały wyemitowane w dwóch wariantach: w wersji złotej (za wybitne zasługi) i w wersji srebrnej.
Srebrny medal jest dostępny dla osób które wpłacą darowiznę w wysokości min. 120 złotych. Ofiarodawca otrzymuje jako podziękowanie medal oraz indywidualny dyplom nadania podpisany przez Prymasa Apostolskiego Kościoła Episkopalnego, oraz Herolda Abbey-Principality of San Luigi. Dochód z rozprowadzenia medalu wspierać będzie centra aktywności dla dzieci z ubogich rodzin.

wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława