AKTUALNOŚCI  >  WYDARZENIA  >  SZCZEGÓŁY
28.12.2018
Stulecie Odzyskania Niepodległości

Uchwałą Sejmu RP z dnia 25 maja 2017 roku, mijający rok 2018 został ustanowiony Rokiem Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Członkowie i sympatycy Bractwa Orderu Świętego Stanisława oddani królewskiej idei "wierności i życzliwości ku Rzeczypospolitej" - czynnie i na różne sposoby włączyli się w te obchody, dając dowód swego patriotycznego zaangażowania.

Najliczniej uczestniczyliśmy w wielu uroczystościach organizowanych przez lokalne władze państwowe, samorządowe i kościelne, ale nie zabrakło też naszych własnych inicjatyw zrealizowanych przez członków Bractwa. Spośród naszych struktur Orderu Świętego Stanisława, pragniemy wyróżnić i podziękować za wyjątkową aktywność członkom skupionym w Komandoriach z Rzeszowa i Koszalina.

W tym Jubileuszowym świętowaniu szczególnie wyróżnił się Komandor Podkarpacia Feliks Foryt i jego znakomita drużyna, która w okresie całego 2018 roku uczestniczyła w przeróżnych uroczystościach i przedsięwzięciach godnie reprezentując w terenie nasze Bractwo orderowe. Pragniemy przy tym odnotować, że Kaw. Feliks Foryt - na wniosek Bractwa Orderu Świętego Stanisława z Krakowa - odznaczony został przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (Postanowienie Prezydenta RP z dnia 29 stycznia 2018 r.) "za wybitne zasługi w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia".

Natomiast w Koszalinie, wiele pracy włożył w zorganizowanie I Polonijnego Międzynarodowego Konkursu Literackiego "Tam gdzie kamienie mówią po polsku" Kaw. Janusz Kowalkowski - prefekt Królewskiej Akademii Literatury w Krakowie, powołanej do życia przez Bractwo Orderu Świętego Stanisława w 2017 roku. Ten zamysł o charakterze patriotycznym został zrealizowany przy udziale i poparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Środkowopomorskiego Okręgu Związku Piłsudczyków RP. Kapituła Konkursu wyłoniła i wyróżniła trzech twórców: Ładę Iwanicką - I nagroda Konkursu, Leonarda Jaworskiego - I wyróżnienie i Ewę Michałowską-Walkiewicz - II wyróżnienie. Wręczenie nagród odbyło się 11 listopada br. Pokłosiem Konkursu jest zbiór zgłoszonych utworów, które zostały zamieszczone w Almanachu zatytułowanym "Tam gdzie kamienie mówią po polsku". Poniżej prezentujemy "Słowo wstępne" do Almanachu Prezesa Zarządu Piłsudczyków w Koszalinie płk. Andrzeja Witka.

Pragniemy też wspomnieć, że Małopolscy członkowie Bractwa i Orderu - oprócz uczestnictwa w lokalnych uroczystościach na terenie swoich gmin - mają na swym koncie udział w budowie pomnika wzniesionego w hołdzie Cichociemnym, którego jednym z fundatorów jest Wielki Mistrz Stanisław Pagacz. Pomnik - z udziałem członków Bractwa - został odsłonięty w październiku 2018 roku. Fotografie z odsłonięcia pomnika prezentujemy w zakładce "Multimedia".

wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława