AKTUALNOŚCI  >  WYDARZENIA  >  SZCZEGÓŁY
26.08.2016
Sprawa Wielkiego Krzyża Zasługi z Koronami (cd)

Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w dniu 10 sierpnia 2016 roku wydał wyrok w sprawie ochrony praw autorskich do Wielkiego Krzyża Zasługi z Koronami Orderu Świętego Stanisława, przynależnych dr. Stanisławowi Stawowiakowi. Sąd zobowiązał osoby pozwane do zaniechania naruszeń tych praw oraz do przeproszenia ich właściciela. Wyrok jest nieprawomocny.

Bractwo Orderu Świętego Stanisława - jako organizacja wiodąca w środowisku Dam i Kawalerów Orderu - z satysfakcją przyjmuje ogłoszone orzeczenie sądowe. Zapadły wyrok jest nie tylko słuszny i sprawiedliwy, ale koresponduje z naszymi statutowymi zadaniami i celami. Wyrażamy nadzieję, że właśnie dzięki temu wyrokowi pozwani zrozumieli swój błąd, niezwłocznie wykonają nakazane im czynności, a nadto - dobrowolnie wyrażą w tej sprawie szczere ubolewanie wobec wszystkich Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława.

wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława