AKTUALNOŚCI  >  WYDARZENIA  >  SZCZEGÓŁY
01.09.2015
Sprawa Wielkiego Krzyża Zasługi z Koronami

VIII Wielki Mistrz Juliusz Nowina-Sokolnicki Dekretem Nr 3/2008 z dnia 4 września 2008 roku ustanowił odznaczenie pn. Wielki Krzyż Zasługi z Koronami Orderu Świętego Stanisława. Pomysłodawcą, fundatorem oraz właścicielem wszelkich praw autorskich tego odznaczenia jest dr med. Stanisław Stawowiak. Dr Stanisław Stawowiak także pełni funkcję Kanclerza Kapituły Wielkiego Krzyża Zasługi z Koronami, która jako jedyna jest uprawniona do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o nadanie tego odznaczenia.

Niedługo po śmierci Juliusza Nowiny-Sokonickiego w 2009 roku, w Orderze Świętego Stanisława uaktywniły się działania osób, związane z dawnym aparatem politycznym PRL-u. Zwalczają oni wszystko co ma charakter polski i patriotyczny, królewski i szlachecki. Czynią to od wewnątrz, w sposób wyrafinowany realizując swe "specyficzne powołanie" - podstępnie i wytrwale. Te rozkładowe działania dotknęły także problemu Wielkiego Krzyża Zasługi z Koronami. Dr Marian Król stojąc na czele grupy Królewskiego Orderu Świętego Stanisława BM w dniu 21 maja 2015 roku - powielając omawiane odznaczenie – ustanowił swój Wielki Krzyż Zasługi z Koronami oraz powołał swoją Kapitułę z Kanclerzem Kapituły w osobie Mirosława Mandrygi. Ta nowa Kapituła w pierwszej kolejności oczywiście odznaczyła dr Mariana Króla. Tym sposobem Pan Król zaspokoił swoje ambicje, których poskąpił Wielki Mistrz Juliusz Nowina-Sokolnicki, odmawiając mu w 2009 roku przyznania Wielkiego Krzyża Zasługi z Koronami.

Powołanie drugiej Kapituły dla tego samego odznaczenia w Orderze Świętego Stanisława oznacza przywłaszczenie cudzego projektu oraz dalszą dezintegrację środowiska. W ten sposób szkodę ponosi sam Order, ale i wyrządza się krzywdę dr. Stanisławowi Stawowiakowi jako jedynemu dysponentowi praw do nazwy i insygniów Wielkiego Krzyża Zasługi z Koronami. To nigdy nie powinno się zdarzyć w Orderze Świętego Stanisława. Bractwo Orderu Świętego Stanisława odcinając się od tych niehonorowych i rozbijackich poczynań niektórych osób, apeluje do grupy pn. Królewski Order Świętego Stanisława BM o wycofanie się z nieprzemyślanych decyzji.

**********

**********

wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława