AKTUALNOŚCI  >  WYDARZENIA  >  SZCZEGÓŁY
01.03.2021
Sprawa Wielkiego Krzyża z Koronami (zakończenie)

Po czterech latach procesu, wyrokiem z dnia 10 września 2020 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację pozwanych od wyroku pierwszej instancji w sprawie ochrony praw autorskich do Wielkiego Krzyża Zasługi z Koronami Orderu Świętego Stanisława. Wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego został utrzymany w mocy. Oznacza to, że jedynym dysponentem praw autorskich do tego odznaczenia był i pozostaje Pan Dr Stanisław Stawowiak.

Pozwani m. in. zostali zobowiązani przez Sąd do przeproszenia autora projektu - o treści:
„Pan Marian K… i Mirosław M……. przepraszają pana Stanisława Stawowiaka za naruszenie jego praw autorskich majątkowych i osobistych do utworu plastycznego w postaci Wielkiego Krzyża Zasługi z Koronami Orderu Świętego Stanisława poprzez jego wykorzystanie i eksploatację, na które Pan Stanisław Stawowiak nie wyraził zgody”.

W uzasadnieniu wyroku Sąd wyjaśnił, iż pozwani działają w niesformalizowanej organizacji pod nazwą Królewski Order Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika i to w ramach tej grupy zlecili wykonanie orderów według projektu Stanisława Stawowiaka i przeprowadzili procedurę nieuprawnionego nadania 9 odznaczeń.
Sąd podkreślił, że Wielki Krzyż Zasługi z Koronami Orderu Świętego Stanisława jest całkowicie niezależnym i autonomicznym odznaczeniem, przyznawanym przez Kapitułę, której kanclerzem jest Stanisław Stawowiak. Pozwani natomiast „działając w ramach nieoficjalnego stowarzyszenia Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, nie dysponują uprawnieniem, aby w jakikolwiek sposób eksploatować odznaczenie, którego wyłącznym twórcą jest powód”.

Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.

wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława