AKTUALNOŚCI  >  WYDARZENIA  >  SZCZEGÓŁY
08.01.2014
Rocznica promulgowania Kodeksu Fundamentalnego OSS

Do znaczących dat w kalendarzu Orderu Świętego Stanisława przed rokiem dołączył dzień 8 stycznia. Obchody pierwszej rocznicy opublikowania Kodeksu Fundamentalnego Orderu Świętego Stanisława (KF OSS) stały się okazją do pogłębionej refleksji nad rolą i znaczeniem tego dokumentu. Tego dnia u stóp Wawelu zebrali się członkowie Wielkiej Kapituły, władz Bractwa oraz najbardziej zasłużeni działacze Orderu Świętego Stanisława, którzy swym uczestnictwem w spotkaniu dali wyraz doniosłości wydarzenia.

Kodeks Fundamentalny OSS został promulgowany przez Wielkiego Mistrza i wszedł w życie 8 stycznia 2013 roku. Jest zbiorem norm prawnych obowiązujących wszystkich wyróżnionych Orderem Świętego Stanisława, którzy poprzez ten zaszczytny znak zostali związani z rycerską ideą, niezależnie od tego z czyich rąk odznaczenie to otrzymali, do jakiego stronnictwa lub frakcji należą, czy też pozostają poza strukturami jakiejkolwiek organizacji.

Opublikowanie KF OSS stało się wielkim dobrodziejstwem dla szerokich rzesz naszych członków i sympatyków. W ten sposób został zaprezentowany i udostępniony wiarygodny opis prawowitej idei OSS oraz wytyczne do praktycznych działań. Order Świętego Stanisława nie jest bowiem zwykłym odznaczeniem do jakich jesteśmy przyzwyczajeni. Jest to przede wszystkim zobowiązanie do zachowania w życiu codziennym określonej postawy. O tym właśnie stanowi Kodeks Fundamentalny. Kto spośród wyróżnionych osób nie zrozumiał królewskiego przesłania i nie przestrzega zasad opisanych w Kodeksie Fundamentalnym, kto nie czyni wysiłków, by żyć w zgodzie z zawartymi w nim wskazówkami - ten sam ipso facto wyłącza się ze społeczności Orderu Świętego Stanisława.

Jednocześnie - wraz z nowym A.D. 2014 - życzymy wszystkim dobrych wyborów i decyzji, oraz apelujemy do "braci odłączonych", którzy zagubili się na swych heretyckich ścieżkach orderowych, by zechcieli na nowo przemyśleć swe dotychczasowe postępowanie i podjąć trud naprawy popełnionego błędu.

Kraków, 8 stycznia 2014 r.

wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława