AKTUALNOŚCI  >  WYDARZENIA  >  SZCZEGÓŁY
22.05.2018
Prezydent Jacek Majchrowski wykluczony z Orderu

Wielki Mistrz Orderu Świętego Stanisława, po zasięgnięciu opinii członków Wielkiej Kapituły, postanowił wykluczyć Prezydenta Miasta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego ze społeczności uhonorowanych Orderem Świętego Stanisława. Z dniem 8 maja 2018 roku wymieniony został pozbawiony Krzyża Wielkiego Orderu Świętego Stanisława, którym został odznaczony w 1999 roku. Decyzja ta jest następstwem czynów Jacka Majchrowskiego, godzących w dobre imię członków Bractwa i Orderu.

Jacek Majchrowski w dniu 8 maja 1999 roku na zjeździe Bractwa Orderu Świętego Stanisława w Krakowie wygłosił wykład, w którym za ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie uznał Juliusza Nowinę-Sokolnickiego. Za ten wykład od Bractwa Orderu Świętego Stanisława nie pobrał wynagrodzenia lecz w zamian wyraził chęć uzyskania Orderu Świętego Stanisława. Współpracujący wówczas z Bractwem Juliusz Nowina-Sokolnicki (zm. 2009 r.) - usatysfakcjonowany z wykładu - nadał mu najwyższą klasę Orderu.
 
Jacek Majchrowski był wieloletnim członkiem i aktywistą PZPR (1965-1981), formacji komunistycznej programowo zwalczającej Kościół katolicki. W latach 70. XX wieku pełnił funkcję sekretarza podstawowej organizacji partyjnej PZPR na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1973-1982 utrzymywał kontakty z SB. Od 1999 roku jest związany z powstałą wówczas postkomunistyczną SLD. Już same te fakty - dyskwalifikują Jacka Majchrowskiego jako Kawalera Orderu Świętego Stanisława, wyróżnienia ustanowionego ku czci katolickiego świętego biskupa i męczennika, patrona ładu moralnego. Niezależnie od tego, Jacek Majchrowski jako Prezydent Miasta Krakowa w okresie ostatniego roku podejmował działania szkalujące, bezpodstawnie niszczące reputację członków Bractwa i Orderu. Takie zachowania są sprzeczne z zasadami i godnością Kawalera Orderu Świętego Stanisława i nie mogą być tolerowane.

Zgodnie z obowiązującym w Orderze Świętego Stanisława statutem, Wielki Mistrz "zarządza i administruje Orderem w kraju i na świecie" oraz może „pozbawić nadania Orderu Świętego Stanisława każdego wyróżnionego, który uchybił godności Kawalera (Damy) Orderu Świętego Stanisława, działał na szkodę Bractwa lub jego członków, bądź naruszył prawa Orderu”. Korzystając z tych uprawnień, Wielki Mistrz Orderu Świętego Stanisława postanowił jak na wstępie.

**********

wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława