AKTUALNOŚCI  >  WYDARZENIA  >  SZCZEGÓŁY
21.09.2017
Powstała Królewska Akademia Literatury w Krakowie

Decyzją Wielkiego Mistrza oraz Zarządu Głównego Bractwa Orderu Świętego Stanisława z dniem 1 września 2017 roku powołano do życia Królewską Akademię Literatury im. Króla Stanisława Augusta w Krakowie (skrót: KAL). Pierwszym Prefektem KAL został nominowany W. Pan Janusz Kowalkowski, poeta, muzyk, pedagog, członek Bractwa i kawaler Orderu Świętego Stanisława.

Akademia działa jako agenda Bractwa Orderu Świętego Stanisława w oparciu o wewnętrzne przepisy Leges Societatis. Zrzesza poetów, pisarzy, dziennikarzy oraz inne osoby posiadające wymierny dorobek twórczy literacki i publicystyczny, uznany przez polskie autorytety akademickie i specjalistów w dziedzinach: języka polskiego, literaturoznawstwa, dziennikarstwa, kultury, sztuki oraz innych nauk humanistycznych.

Osobom zainteresowanym uczestnictwem w KAL polecamy:
http://krolewska-akademia-literatury-w-krakowie.mozello.com
oraz adres e-mail:
KAL.krakow@wp.pl

wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława