AKTUALNOŚCI  >  WYDARZENIA  >  SZCZEGÓŁY
30.05.2013
Pomoc dla Podola - renowacja kościoła Świętej Trójcy w Okopach

Stowarzyszenie Przyjaciół Podola, w którego działalności aktywnie uczestniczy kilkanaście osób uhonorowanych Orderem Świętego Stanisława przez Wielką Kapitułę z siedzibą w Krakowie, w 2013 roku realizuje przedsięwzięcie o nazwie "Zabezpieczenie przed zniszczeniem i dewastacją kościoła p.w. Świętej Trójcy w Okopach na Ukrainie". Zadanie zostało dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wykonując prace rekonstrukcyjne i konserwatorskie kościoła nie tylko ratujemy od zapomnienia historyczny obiekt, ale też przywracamy do celów kultu i życia niezwykłe miejsce z czasów potęgi I Rzeczypospolitej.

Okopy "Góry Świętej Trójcy" są położone na wysokim grzbiecie skalnym przy ujściu Zbrucza do Dniestru (20 km od Kamieńca Podolskiego). To najdalej wysunięta twierdza obronna RP, którą zbudował w swoich dobrach generał Marcin Kątski w 1664 roku. W sierpniu 1672 roku Turcy zajęli Podole wraz z Kamieńcem. Wtedy z polecenia Jana III Sobieskiego, hetman wielki koronny Stanisław Jabłonowski rozbudował i umocnił warownię w Okopach. Jego załodze liczącej około dwóch tysięcy żołnierzy wyznaczono wówczas zadanie blokowania zaopatrzenia twierdzy kamienieckiej będącej w tureckiej niewoli.

Dla duchowej posługi w twierdzy, w latach 1700-1705 rycerze zbudowali kościół p.w. Trójcy Świętej, a jego fundatorem był ówczesny komendant gen. Grzegorz Bartsch.

Po opuszczeniu twierdzy przez oddziały wojskowe, kościół popadał w zaniedbanie i ulegał destrukcji. Na krótko, na przełomie lat 1768-1769 w czasie objęcia twierdzy okopowej przez konfederatów barskich pod dowództwem K. Pułaskiego, kościół wykorzystywano do celów kultu religijnego. W nocy z 8 na 9 marca 1769 roku świątynia służyła za "ostatni bastion" w czasie natarcia wojsk rosyjskich, na szczupłe siły polskie.

Od tych dramatycznych wydarzeń, przez następne 100 lat, aż do lat siedemdziesiątych XIX wieku kościół pozostawał w ruinie. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku Okopy stały się częścią zaboru austriackiego. Staraniem Konserwatora C. K. Galicji poprawiono mury kościoła i zabezpieczono je przed dalszym niszczeniem. Kolejna restauracja nastąpiła dopiero staraniem miłośników historii twierdzy w latach 1900-1905. Oprócz prac budowlanych wnętrze kościoła ozdobiono polichromią wykonaną przez malarza Michała Sozańskiego (1904). W latach trzydziestych XX wieku zakończono wyposażenie wnętrza kościoła (ołtarze, ambonę, ławki); wykonano posadzki; umieszczono tablice epitafijne i pamiątkowe.

Po wybuchu drugiej wojny światowej w 1939 roku kościół został zamknięty dla wiernych i opuszczony; kilka lat później został spalony przez członków UPA. W czasach ZSRR wyposażenie świątyni rozgrabiono, a budynek przekształcono w magazyn. W 2012 roku utworzono tutaj parafię rzymskokatolicką i rozpoczęto prace przy odbudowie zrujnowanego budynku kościoła.

W 2013 roku polscy Przyjaciele Podola w ramach omawianego projektu pod przewodnictwem mgr Aleksandry Świderskiej z Tarnowa, Damy Krzyża Komandorskiego Orderu Świętego Stanisława, realizują zadanie obejmujące między innymi: inwentaryzację budynku, dokumentację projektową oraz powykonawczą, zabezpieczenie korony murów, wykonanie stropu i dachu z pokryciem, wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej i wodnej, prace remontowo - konserwatorskie terenu wokół kościoła.

Raduje się serce, gdy na naszych oczach z ruin i popiołów powraca do życia czcigodna świątynia w Okopach k. Kamieńca na Podolu. Wszystkich miłośników Kresów Wschodnich zapraszamy do współpracy i współfinansowania podjętej inicjatywy, a także uczestnictwa w innych niezwykle potrzebnych działaniach mających na celu ocalenie i zachowanie narodowego dziedzictwa kulturowego za granicą.

Na zdjęciach aktualny stan remontowanego kościoła w Okopach k. Kamieńca Podolskiego - maj 2013 r., fot. Jerzy Zgłobica, ks. Stanisław Lasak.

Aktualny stan remontowanego kościoła w Okopach k. Kamieńca Podolskiego - maj 2013 r.

Aktualny stan remontowanego kościoła w Okopach k. Kamieńca Podolskiego - maj 2013 r.

Aktualny stan remontowanego kościoła w Okopach k. Kamieńca Podolskiego - maj 2013 r.

Aktualny stan remontowanego kościoła w Okopach k. Kamieńca Podolskiego - maj 2013 r.

Aktualny stan remontowanego kościoła w Okopach k. Kamieńca Podolskiego - maj 2013 r.

Aktualny stan remontowanego kościoła w Okopach k. Kamieńca Podolskiego - maj 2013 r.

Aktualny stan remontowanego kościoła w Okopach k. Kamieńca Podolskiego - maj 2013 r.

ta informacja posiada w swojej galerii zdjęć:  7  na stronach:  1
wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława