AKTUALNOŚCI  >  WYDARZENIA  >  SZCZEGÓŁY
18.11.2016
Pomnik AK "Wstęga Pamięci" w Krakowie

Pod patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Krakowa w przestrzeni Ogrodu Pamięci Narodowej na Bulwarze Czerwieńskim u stóp Wawelu powstaje Pomnik Armii Krajowej. Inicjatorem budowy monumentu jest Światowy Związek Żołnierzy AK. Projekt przewidziany do realizacji został wyłoniony w drodze konkursu, który zorganizowała i przeprowadziła Gmina Miejska Kraków w latach 2012 - 2013. Konkurs wygrał zespół architekta Aleksandra Smagi z Wiednia.

Projekt zakłada powstanie memoriału ku chwale bohaterskich żołnierzy w walce o wolność narodu polskiego. Sercem projektu jest plac pamięci w kształcie granic II RP z 1939 roku otoczony Wstęgą Pamięci, symbolizującą narastający ruch oporu Polskiego Państwa Podziemnego. Całość założenia architektoniczno-parkowego będzie można obserwować z tarasu Wzgórza Wawelskiego.

Koszt całego przedsięwzięcia szacowany jest na około 1,5 mln zł. Realizatorzy projektu wciąż gromadzą fundusze i liczą na wsparcie społeczeństwa. Pokażmy, że patriotyzm Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława manifestuje się nie tylko w pieśniach i marszach, ale także materializuje się w konkretnych dziełach.

**********

wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława