AKTUALNOŚCI  >  WYDARZENIA  >  SZCZEGÓŁY
08.11.2013
Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada to nasze najważniejsze święto państwowe, dzień, w którym powinny być odłożone wszelkie konflikty dzielące różne środowiska patriotyczne. Niech choć w tym jednym dniu w roku, każdemu z nas wystarczy wysoko trzymana biało-czerwona flaga wskazująca na przynależność do jednej z najważniejszych partii - do Narodu Polskiego.

Przypomnijmy:

95 lat temu Polska odzyskała niepodległość. Kilka dni po tym historycznym wydarzeniu Józef Piłsudski w depeszy do "wszystkich Państw wojujących i neutralnych" napisał:

"Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej, pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski.

Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas Narodowi Polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych - wznowienie niepodległości staje się odtąd faktem dokonanym.
Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez 140 lat ciążyła nad losami Polski - przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej".

W tegorocznym apelu Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa m. in. czytamy:

"Szczególny dzień, jakim jest Święto Niepodległości to okazja zarówno do wspólnie przeżywanej radości jak i godnego honorowania pamięci o naszych Narodowych Bohaterach; Tych, którzy niemal sto lat temu mogli jedynie o wolności pomarzyć, Tych, którzy przez kolejne lata o suwerenność Polski z determinacją walczyli, Tych, którzy złożyli za nią najwyższą ofiarę (...).
Nasi przodkowie wiedzieli, że tylko wspólne działanie może przywrócić wolną Polskę. Mimo różnic w poglądach politycznych, mimo odmiennych, a nieraz wykluczających się wizji odzyskania niepodległości, wspólnym trudem, uporem i ofiarnością doprowadzili do tego, że »wolność wybuchła« (...)."

Spotkajmy się wszyscy na obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Oddajmy hołd naszym bohaterom, którzy przyczynili się do odrodzenia polskiej państwowości, z dumą manifestując przynależność do Narodu Polskiego.

**********

Kartki "Mamy Niepodległą" - inicjatywa Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku:

**********

Zaproszenia na wspólne świętowanie:

wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława