AKTUALNOŚCI  >  WYDARZENIA  >  SZCZEGÓŁY
05.05.2015
Medal 250-lecia Orderu Świętego Stanisława

Staraniem Konfraterni Północno-Wschodniej w Piszu oraz Komandorii Warszawa-Centrum wydano medal okolicznościowy dla uczczenia 250. rocznicy powołania do życia Orderu Świętego Stanisława.

Oznaką Medalu 250-lecia Orderu Świętego Stanisława jest krążek bity w metalu o średnicy 45 mm, na awersie zdobiony reliefem z podobizną twórcy Orderu, a na rewersie krzyżem Orderu Świętego Stanisława. Krążek jest podwieszony na prostokątnej białej wstążce z czerwonymi podwójnymi prążkami po obu jej stronach.

Medal przyznawany jest za działalność charytatywną i pomoc potrzebującym, zgodnie z dewizą Praemiando Incitat. Jest nagrodą dla tych osób, które posiadają wymierne zasługi w przedsięwzięciach Opus Ordinis, niezależnie od przynależności organizacyjnej.

Stanisław Pagacz,
Wielki Mistrz Orderu Świętego Stanisława

wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława