AKTUALNOŚCI  >  WYDARZENIA  >  SZCZEGÓŁY
26.10.2015
Kryptonim "Mikron". Bezpieka wobec Juliusza Sokolnickiego.

Praca Norberta Wójtowicza "Kryptonim «Mikron». Bezpieka wobec Juliusza Sokolnickiego" w sposób obiektywny przybliża wydarzenia z życia Juliusza Nowiny-Sokolnickiego z okresu, w którym był on obiektem rozpracowywania przez służby aparatu bezpieczeństwa PRL. Autor publikuje zachowane dokumenty źródłowe i inne materiały uzupełniające, dające czytelnikowi możliwość wyrobienia sobie własnej opinii na poruszany temat.

Do rutynowych działań operacyjnych wywiadu PRL należała inwigilacja oraz pogłębianie dezintegracji środowisk emigracyjnych, wzniecanie antagonizmów, rywalizacji - czyli akcje zmierzające do politycznego rozbicia wychodźstwa. Kontakty Juliusza Sokolnickiego z dyplomatą PRL-owskiej ambasady w Londynie oraz związana z tym epizodem współpraca z brytyjską policją, miały miejsce od grudnia 1955 roku do lipca 1956 roku. Zadaniem agenta reżimu PRL było zwerbowanie do współpracy Sokolnickiego. Celu tego nie osiągnął. Ostatecznie wywiad PRL uznał Sokolnickiego za "prowokatora" i zaniechał dalszych z nim kontaktów.

Lekturę prezentowanej książki Norberta Wójtowicza zalecamy wszystkim zainteresowanym dziejami ojczystymi, szczególnie zaś członkom i sympatykom Orderu Świętego Stanisława.

wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława