AKTUALNOŚCI  >  WYDARZENIA  >  SZCZEGÓŁY
15.09.2014
Kompendium wiedzy o inwestyturze OSS

"Rycerską przygodę w Orderze Świętego Stanisława rozpoczyna się podczas inwestytury. Jest ona początkiem realizacji programu zmieniającego postawę człowieka w kierunku prawdy, odwagi, honoru, solidarności, ofiarności. Jest deklaracją aktywności na rzecz lepszego świata oraz udziałem w krucjacie przeciw niesprawiedliwości, biedzie i krzywdzie. (...) Średniowieczne rycerstwo odeszło w przeszłość, ale jak uczy Ewangelia - ziarno to musiało obumrzeć, aby nowy owoc mógł się narodzić. Stary sprawdzony świat rycerstwa chrześcijańskiego w wydaniu nowoczesnym - oto Rycerstwo Świętego Stanisława".

Powyższy cytat pochodzi ze wstępu książki pt. "Inwestytura Orderu Świętego Stanisława" w opracowaniu Stanisława Pagacza, IX Wielkiego Mistrza Orderu Świętego Stanisława, która ukazała się nakładem Wydawnictwa SAPIENTIA.

Autor publikacji przedstawia zwarty opis istoty inwestytury, tak w aspekcie ideowym jak i ceremonialnym. Czytelnik zostaje zapoznany z całokształtem teoretycznych i symbolicznych założeń oraz praktycznych celów inwestytury w Orderze Świętego Stanisława. Jednocześnie, zostaje ukazany ujednolicony rytuał rycerskiej kreacji Dam i Kawalerów Orderu oraz obrzęd konwersji przewidziany dla osób inwestowanych w nieuprawnionym środowisku orderowym.

W aneksach książki zamieszczono Konstytucję Orderu Świętego Stanisława, wykaz Wielkich Mistrzów oraz tekst formuły poświęcenia miecza ceremonialnego.

Publikacja przeznaczona dla członków i sympatyków Orderu Świętego Stanisława.

wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława