AKTUALNOŚCI  >  WYDARZENIA  >  SZCZEGÓŁY
24.06.2019
Hymn Bractwa Orderu Świętego Stanisława

Informujemy, że w maju 2019 roku powstała najnowsza wersja pieśni "Myśmy Rycerze". Do tekstu Stanisława Pagacza i Janusza Kowalkowskiego melodię skomponował Daniel Zdziebko. Muzyka i śpiew w wykonaniu Daniela Zdziebko.

**********

Myśmy Rycerze

1.
Myśmy rycerze świętych obyczajów
prawych serc, sumień, rycerskiego słowa
święty Stanisław przyświeca nam dziełu
codziennych zmagań o przyszłość Narodu

2.
Order złocisty biskupa Krakowa
co wiecznej sławy doznał przez męczeństwo
my dziedzicami i opiekunami
ku podtrzymaniu szlachetnych tradycji

3.
Minął czas jarzma zaborów niedoli
Bóg swą miłością przywrócił nam wolność
wyzwolił Order po latach niewoli
by dać nagrodę za dobro i prawość

4.
Bracia i Siostry nieśmy dumnie głowy
oprócz zaszczytu, też za prawe czyny
a święty Patron co mu cześć składamy
będzie nam wzorem, światłością Ojczyzny

Tekst napisali:
Stanisław Pagacz i Janusz Kowalkowski

Muzyka: Daniel Zdziebko

Daniel Zdziebko: muzyk, organista, dyrygent. Absolwent Archidieciezjalnej Szkoły Muzycznej II stopnia, którą ukończył z wyróżnieniem w 2006r, absolwent Miedzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej. 2012-2014  odbył praktyki z akompaniamentu liturgicznego u dr. Mieczysława Tulei, dr. Krzysztofa Michałka, dr. Witolda Zalewskiego. 2012-2014 odbył praktyki z dyrygentury chóralnej: Chór Mariański, Chór Educatus, Chór Ex Anima, Chór ASM w Krakowie, Chór Psalmodia. Brał udział w mistrzowskim kursie interpretacji muzyki organowej prowadzonego przez prof. Eberharda Lauera (Niemcy) oraz w mistrzowskim kursie emisji głosu prowadzonego przez prof. Romina  Basso (Włochy). Brał czynny udział w obchodach 650-lecia Konsekracji Katedry na Wawelu.  Od 2000 do 2016r. organista Parafii św. Kingii, od 2016 r. organista Parafii św. Wojciecha w Osieczanach. Dyrygent chóru w Osieczanach i chóru w Borzęcie.

**********

Nagranie Daniela Zdziebko >>>

wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława