AKTUALNOŚCI  >  WYDARZENIA  >  SZCZEGÓŁY
07.11.2016
Dwudziestolecie Bractwa Orderu Świętego Stanisława

7 listopada 2016 roku mija dwadzieścia lat od dnia powołania do życia Bractwa Orderu Świętego Stanisława - organizacji zrzeszającej Damy i Kawalerów oraz sympatyków wznowionego w 1979 roku Orderu Świętego Stanisława. Pierwszy statut stowarzyszenia - po zaakceptowaniu przez VIII Wielkiego Mistrza Juliusza Nowinę-Sokolnickiego - został zarejestrowany w sądzie w dniu 29 listopada 1996 roku. Od tej chwili wszyscy dotychczas odznaczeni Orderem oraz działający na terenie Polski różni przedstawiciele Wielkiego Mistrza (tzw. komandorzy, przeorzy, ambasadorzy itp.) zostali zobowiązani do włączenia się do utworzonej struktury zapewniającej jedność całego środowiska. Osoby, które nie zastosowały się do tego wezwania, same wykluczyły się z Orderu Świętego Stanisława.

Pierwszym przewodniczącym - Wielkim Przeorem dla Polski - został Zdzisław Czajkowski (XI 1996 - II 1998), a po nim funkcję tę przejął Stanisław Pagacz, który wykonywał ją do chwili objęcia urzędu IX Wielkiego Mistrza Orderu Świętego Stanisława (VIII 2009).

Bractwo Orderu Świętego Stanisława jest zatem nie tylko najstarszą, ale jedyną konfraternią historycznie i moralnie uprawnioną do pielęgnowania i kontynuowania tradycji królewskiego Orderu Świętego Stanisława oraz do zachowania jego dziedzictwa.

Dwudziestolecie Bractwa jest świętem wszystkich osób uhonorowanych Orderem Świętego Stanisława, którzy identyfikują się z tą polską ideą i zachowali jej wierność, nie dając się zwieść różnym intrygantom i orderowym manipulantom. Niezłomność charakteru Dam i Kawalerów jest ważna szczególnie dziś, kiedy rozmaici kosmopolici i synkretyści wtargnęli na podwórko królewskiego Orderu i próbują systematycznie zakłócać jego funkcjonowanie i rozwój. Czas rocznicowych obchodów i okolicznościowych spotkań będzie zatem dobrą okazją dla dokonania analizy istniejącego stanu i wypracowania kierunków jego poprawy. Wielki Mistrz Stanisław Pagacz zwraca się do wszystkich ogniw Bractwa oraz do wszystkich Dam i Kawalerów pozostających poza stowarzyszeniem do włączenia się do tej akcji i przekazania mu swoich uwag i spostrzeżeń mających na celu usprawnienie organizacyjne struktur Orderu Świętego Stanisława.

Te rocznicowe obchody niech też będę powodem do przypomnienia, iż Bractwo Orderu Świętego Stanisława jest powszechnie uznawaną organizacją, która skupia w swych szeregach i obejmuje swoim patronatem wyłącznie osoby ważnie odznaczone Orderem oraz poddane weryfikacji. Pragniemy więc zwrócić uwagę, że wszelkie "dyplomy" z nadaniami pochodzące od samozwańczych grupek orderowych i ich pseudomistrzów działających pod mylącymi nazwami nawiązującymi do królewskiego Orderu Świętego Stanisława - są bezwartościowe. Jedynie dokumenty wystawione z herbem Ordo Sancti Stanislai są autentyczne i mają moc obowiązującą. Przykładowe kopie autentycznych dokumentów prezentujemy poniżej.

Świętowanie naszego dwudziestolecia istnienia i działania przypadło w Roku Miłosierdzia. Ten wyjątkowy czas nakazuje nam ze szczególną troską i wyrozumiałością spojrzeć na ludzi błądzących po bezdrożach orderowych. Apelujemy: Damy i Kawalerowie, skorzystajcie z rocznicowej okazji, nie marnujcie energii w rozproszeniu i wracajcie pod sztandar Bractwa Orderu Świętego Stanisława - organizacji o ugruntowanej pozycji w społeczeństwie, gwarantującej trwałość i powagę instytucji polskiego Orderu Świętego Stanisława w kraju i na świecie.

wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława