AKTUALNOŚCI  >  WYDARZENIA  >  SZCZEGÓŁY
10.04.2019
Dedykacje przekładów chorałów J.S. Bacha dla członków Bractwa

W dowód uznania wobec roli w historii promowania Orderu Świętego Stanisława pragnę przekazać zasłużonym ich szermierzom dedykacje niektórych moich dzieł, które tworzę jako tłumacz, poeta i popularyzator muzyki barokowej. Poświęcenie zasłużonym działaczom prac jest z mojej strony uhonorowaniem szczególnym; oto bowiem dzieło niezawisłej myśli ludzkiej powiązane jest z konkretną osobą, której w ten sposób wyrażam podziękowanie, słowo uznania i wdzięczności. Nadto, nazwisko uhonorowanego przypisane do danej pracy idzie z nią wszędzie, gdzie słowa tekstu mojego zagoszczą. Gdy kto moje teksty cytuje, czyta czy poleca komu - zapoznaje się z sylwetką osoby, której dzieło dedykowano. To stwarza możność rozprzestrzeniania się idei orderowych i ukazuje w prosty sposób: oto autor pragnie poinformować, że dziękuje, jest wdzięczny i poleca uwadze społeczności konkretną osobę za jej drogę życia, dokonania, spuściznę.

Przewodniczącemu Wielkiej Kapituły Orderu Świętego Stanisława i Wielkiemu Mistrzowi p. Stanisławowi Pagaczowi mam zaszczyt zadedykować przekład tekstu chorału noszącego w spisie ogólnym prac kompozytora numer 383 a tytuł "Mitten wir im Leben sind": http://kbpp.org.pl/bwv-383

Przewodniczącemu Zarządu Głównego Bractwa Orderu Świętego Stanisława i członkowi Wielkiej Kapituły Orderu Świętego Stanisława p. Grzegorzowi Madejowi z głębi serca poświęcam chorał 402 we własnym tłumaczeniu: http://kbpp.org.pl/bwv-402

Przewodniczącemu Sądu Honorowego Bractwa Orderu Świętego Stanisława i Kanclerzowi Wielkiej Kapituły Orderu Świętego Stanisława p. Tadeuszowi Goryckiemu dedykuję oto tekst przekładu chorału z numerem 304 z Bach Werke Verzeichnis: http://kbpp.org.pl/bwv-304

Jałmużnikowi Zarządu Głównego Bractwa Orderu Świętego Stanisława i Sekretarzowi Wielkiej Kapituły Orderu Świętego Stanisława p. Robertowi Pająkowi pragnę poświęcić przekład chorału 269 pod tytułem "Aus meines Herzens Grunde": http://kbpp.org.pl/bwv-269

Skarbnikowi Zarządu Głównego Bractwa Orderu Świętego Stanisława p. Zofii Pająk niniejszym dedykuję tekst tłumaczenia chorału BWV 360: http://kbpp.org.pl/bwv-360

Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Bractwa Orderu Świętego Stanisława i członkowi Wielkiej Kapituły Orderu Świętego Stanisława p. Mirosławowi Czechowskiemu przekazuję dedykację przekładu chorału numer 428: http://kbpp.org.pl/bwv-428

Prezesowi Fundacji Charytatywnej "Dar Serc" i członkowi Wielkiej Kapituły Orderu Świętego Stanisława p. Feliksowi Forytowi poświęcam tłumaczenie chorału BWV 330: http://kbpp.org.pl/bwv-330

Prezesowi Stowarzyszenia Patriotycznego Mundurów Historycznych i członkowi Wielkiej Kapituły Orderu Świętego Stanisława p. Mieczysławowi Deptuchowi dedykuję przekład chorału "Warum sollt ich mich denn grämen?": http://kbpp.org.pl/bwv-422

Twórcy Wielkiego Krzyża Zasługi z Koronami Orderu Świętego Stanisława p. Stanisławowi Stawowiakowi poświęcam tekst chorałowy numer 375: http://kbpp.org.pl/bwv-375

Prefektowi Królewskiej Akademii Literatury im. Króla Stanisława Augusta w Krakowie, współautorowi hymnu Bractwa Orderu Świętego Stanisława "Myśmy Rycerze", majorowi Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej p. Januszowi Piotrowi Kowalkowskiemu dedykuję mój tekst będący przekładem chorału "Valet will ich dir geben" BWV 415: http://kbpp.org.pl/bwv-415

Współautorowi hymnu Bractwa Orderu Świętego Stanisława "Myśmy Rycerze" p. Łukaszowi Uliaszowi poświęcam tłumaczenie tekstu "Nicht so traurig, nicht so sehr" ze zbioru chorałów: http://kbpp.org.pl/bwv-384

Z wyrazami szacunku,

Filip A. Zieliński, tłumacz, poeta, popularyzator muzyki barokowej

wstecz              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława