AKTUALNOŚCI  >  WYDARZENIA
  WYDARZENIA
2015-09-01
Sprawa Wielkiego Krzyża Zasługi z Koronami
VIII Wielki Mistrz Juliusz Nowina-Sokolnicki Dekretem Nr 3/2008 z dnia 4 września 2008 roku ustanowił odznaczenie pn. Wielki Krzyż Zasługi z Koronami Orderu Świętego Stanisława. Pomysłodawcą, fundatorem oraz właścicielem wszelkich praw autorskich tego odznaczenia jest dr med. Stanisław Stawowiak. Dr Stanisław Stawowiak także pełni funkcję Kanclerza Kapituły Wielkiego Krzyża Zasługi z Koronami, która jako jedyna jest uprawniona do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o nadanie tego odznaczenia.   czytaj całość  >>
2015-07-07
Wystawa w 250. rocznicę powołania Orderu
Wystawa zorganizowana wspólnie przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum i Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki ma uczcić 250. rocznicę powstania orderu, który zajmuje drugie miejsce w hierarchii starszeństwa polskich odznaczeń. Współpraca dwóch głównych siedzib królewskich - tej, w której narodził się kult męczeńskiego patrona orderu, i tej, w której sam order powstał, podkreśla wysoką rangę i dostojny charakter Orderu Świętego Stanisława.   czytaj całość  >>
2015-05-05
Medal 250-lecia Orderu Świętego Stanisława
Staraniem Konfraterni Północno-Wschodniej w Piszu oraz Komandorii Warszawa-Centrum wydano medal okolicznościowy dla uczczenia 250. rocznicy powołania do życia Orderu Świętego Stanisława. Medal przyznawany jest za działalność charytatywną i pomoc potrzebującym, zgodnie z dewizą Praemiando Incitat. Jest nagrodą dla tych osób, które posiadają wymierne zasługi w przedsięwzięciach Opus Ordinis, niezależnie od przynależności organizacyjnej.   czytaj całość  >>
2015-03-07
250. rocznica ustanowienia Orderu Świętego Stanisława
7 maja 2015 roku mija 250 lat od dnia ustanowienia Orderu Świętego Stanisława, jednego z najważniejszych polskich historycznych znaków zaszczytnych. Ten wyjątkowy dzień jest świętem nas wszystkich - miłośników narodowej tradycji i kultury. W dziejach Orderu Świętego Stanisława odzwierciedlają się bowiem burzliwe losy naszego Państwa i Narodu, stanowią one mikroodbicie epoki z okresu od końca Pierwszej do początków Trzeciej Rzeczypospolitej. Dla ogółu Kawalerów Orderu, to także wyjątkowa okazja, aby zastanowić się nad funkcją, znaczeniem i kondycją odrodzonego Orderu Świętego Stanisława.   czytaj całość  >>
2014-11-10
250. rocznica koronacji Stanisława Augusta Poniatowskiego
25 listopada 2014 roku mija 250 lat od dnia koronacji ostatniego polskiego monarchy - króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jednego z największych krajów europejskich XVIII wieku. Obrzędu koronacji Stanisława Antoniego Poniatowskiego, podczas której przyjął imiona Stanisław August, dokonał prymas Polski Władysław Łubieński w kolegiacie św. Jana w Warszawie. Do koronacji użyto insygniów sprowadzonych z Wawelu.   czytaj całość  >>
2014-09-15
Kompendium wiedzy o inwestyturze OSS
Rycerską przygodę w Orderze Świętego Stanisława rozpoczyna się podczas inwestytury. Jest ona początkiem realizacji programu zmieniającego postawę człowieka w kierunku prawdy, odwagi, honoru, solidarności, ofiarności. Jest deklaracją aktywności na rzecz lepszego świata oraz udziałem w krucjacie przeciw niesprawiedliwości, biedzie i krzywdzie.   czytaj całość  >>
2014-06-09
35 lat wznowionego Orderu Świętego Stanisława
Ustanowiony w 1765 roku Order Świętego Stanisława pozostawał w dyspozycji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, jego założyciela i I Wielkiego Mistrza, do 1795 roku. W latach następnych Order przechodził trudny okres spowodowany rozbiorami Polski. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku i później, aż do 1979 roku w zasadzie nie był nadawany, poza nieuprawnionymi próbami rosyjskiego księcia Golicyna działającego we Włoszech (1950-1970).   czytaj całość  >>
2014-05-08
Majowe uroczystości św. Stanisława BM
Obchody święta ku czci św. Stanisława BM w bieżącym roku dzieli zaledwie kilkanaście dni od kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II. W kalendarzu liturgicznym Kościoła w Polsce święto ku czci św. Stanisława przypada na 8 maja, natomiast tradycyjna procesja z Wawelu na Skałkę w Krakowie i ogólnopolskie dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II odbędą się w niedzielę 11 maja 2014 roku.   czytaj całość  >>
2014-01-08
Rocznica promulgowania Kodeksu Fundamentalnego OSS
Do znaczących dat w kalendarzu Orderu Świętego Stanisława przed rokiem dołączył dzień 8 stycznia. Obchody pierwszej rocznicy opublikowania Kodeksu Fundamentalnego Orderu Świętego Stanisława (KF OSS) stały się okazją do pogłębionej refleksji nad rolą i znaczeniem tego dokumentu. Tego dnia u stóp Wawelu zebrali się członkowie Wielkiej Kapituły, władz Bractwa oraz najbardziej zasłużeni działacze Orderu Świętego Stanisława, którzy swym uczestnictwem w spotkaniu dali wyraz doniosłości wydarzenia.   czytaj całość  >>
2013-11-08
Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada to nasze najważniejsze święto państwowe, dzień, w którym powinny być odłożone wszelkie konflikty dzielące różne środowiska patriotyczne. Niech choć w tym jednym dniu w roku, każdemu z nas wystarczy wysoko trzymana biało-czerwona flaga wskazująca na przynależność do jednej z najważniejszych partii - do Narodu Polskiego.   czytaj całość  >>
2013-11-04
Galicyjski redaktor uśmiechu
Niejaki Ireneusz Kutrzuba, bardzo śmieszny redaktor TEMI, przypuścił atak na Order Świętego Stanisława, jego organizację i ludzi z nim związanych. Właściwie tę drobną publikację jako niepoważną należałoby zignorować, lecz ze względu na osobę św. Stanisława BM, głównego Patrona Polski i Polaków, ku czci którego ustanowiony został Order Świętego Stanisława - godzi się przynajmniej w kilku zdaniach dokonać sprostowania nieprawdziwych i nieścisłych informacji.   czytaj całość  >>
2013-09-12
760. rocznica kanonizacji Patrona Orderu Świętego Stanisława
Przypadająca we wrześniu 2013 roku 760. rocznica kanonizacji Stanisława ze Szczepanowa, krakowskiego biskupa i męczennika, stanowi doskonałą okazję, aby oddać hołd temu wielkiemu świętemu. Niech wszyscy Polacy, a szczególnie Damy i Kawalerowie Orderu Świętego Stanisława skorzystają z możliwości, które niesie ten czas i poprzez uczestnictwo w rocznicowych obchodach dadzą wyraz czci dla swego niebiańskiego Opiekuna.   czytaj całość  >>
2013-08-17
Minęła czwarta rocznica śmierci Juliusza Nowiny-Sokolnickiego
17 sierpnia 2013 roku minęła czwarta rocznica śmierci Juliusza Nowiny-Sokolnickiego, wskrzesiciela Orderu Świętego Stanisława (1979). Współczującym sercem ogarnijmy trud jego skomplikowanego życia i prośmy o Boże miłosierdzie in persona defuncti.   czytaj całość  >>
2013-05-30
Pomoc dla Podola - renowacja kościoła Świętej Trójcy w Okopach
Stowarzyszenie Przyjaciół Podola, w którego działalności aktywnie uczestniczy kilkanaście osób uhonorowanych Orderem Świętego Stanisława przez Wielką Kapitułę z siedzibą w Krakowie, w 2013 roku realizuje przedsięwzięcie o nazwie "Zabezpieczenie przed zniszczeniem i dewastacją kościoła p.w. Świętej Trójcy w Okopach na Ukrainie".   czytaj całość  >>
2013-03-13
Nowelizacja Statutu Bractwa Orderu Świętego Stanisława
Walne Zgromadzenie Bractwa Orderu Świętego Stanisława w dniu 17 września 2012 r. przyjęło znowelizowany tekst Statutu. Po dokonaniu poprawek i uzupełnień - Statut ten postanowieniem z dnia 13 marca 2013 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego został wpisany do KRS i ma moc obowiązującą.   czytaj całość  >>
2012-05-08
Uchwalono Konstytucję Orderu Świętego Stanisława
8 maja 2012 r. Zgromadzenie Powszechne Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława na zjeździe w Krakowie uchwaliło Konstytucję Orderu Świętego Stanisława, zasadniczy akt prawny obowiązujący w kraju i na świecie. Dokument ten został zatwierdzony i promulgowany przez Wielkiego Mistrza.   czytaj całość  >>
wszystkich: 36 na stronach: 2   <<  1  2   >>
najnowsze              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława