Wydarzenia więcej wydarzeń  
  Prezydent Jacek Majchrowski wykluczony z Orderu
Wielki Mistrz Orderu Świętego Stanisława, po zasięgnięciu opinii członków Wielkiej Kapituły, postanowił wykluczyć Prezydenta Miasta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego ze społeczności uhonorowanych Orderem Świętego Stanisława. Z dniem 8 maja 2018 roku wymieniony został pozbawiony Krzyża Wielkiego Orderu Świętego Stanisława, którym został odznaczony w 1999 roku. Decyzja ta jest następstwem czynów Jacka Majchrowskiego, godzących w dobre imię członków Bractwa i Orderu.   więcej  >>
  Powstała Królewska Akademia Literatury w Krakowie
Decyzją Wielkiego Mistrza oraz Zarządu Głównego Bractwa Orderu Świętego Stanisława z dniem 1 września 2017 roku powołano do życia Królewską Akademię Literatury im. Króla Stanisława Augusta w Krakowie (skrót: KAL). Pierwszym Prefektem KAL został nominowany W. Pan Janusz Kowalkowski, poeta, muzyk, pedagog, członek Bractwa i kawaler Orderu Świętego Stanisława.   więcej  >>
  Z dziejów Solidarności Walczącej
Solidarność Walcząca powstała w stanie wojennym, wyodrębniła się w czerwcu 1982 roku w wyniku rozłamu we wrocławskim podziemiu NSZZ "Solidarność" - RKS Dolny Śląsk, któremu podówczas przewodniczył Władysław Frasyniuk. Przywódcą nowej struktury został Kornel Morawiecki, zwolennik bezkompromisowych metod walki z komunistami. Organizacja nawiązywała do tradycji Armii Krajowej, skupiała około 2 tysiące członków. Formalnie istniała do 1992 roku.   więcej  >>
  Szanowni Państwo!
Witamy na portalu Bractwa Orderu Świętego Stanisława, najstarszej organizacji kultywującej tradycję Orderu Świętego Stanisława, ustanowionego przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dnia 7 maja 1765 r. Order Świętego Stanisława jest zorganizowaną społecznością Dam i Kawalerów, zjednoczonych patronatem Św. Stanisława BM w służbie Ojczyźnie oraz ludziom potrzebującym różnorakiej pomocy i wsparcia.
więcej  >>>
  Komunikaty więcej  
Zmarł prof. Marek Kwiatkowski (1930-2016)
Nadania Orderu Świętego Stanisława - maj 2016
Katolicki Zakon Rycerski Świętego Stanisława BM - Patrona Polski
Komunikat dotyczący działalności Bractwa za lata 2015 - 2016
  Napisali o nas więcej  
Dzieje rosyjskiego Orderu Świętego Stanisława po 1917 roku
Wokół nas - Brzeski Magazyn Informacyjny:  Order Świętego Stanisława
Dziennik Polski:  Order Świętego Stanisława: nagroda i zachęta
Nasz Dziennik:  Niezapomniany Order Świętego Stanisława
              Strona Bractwa Orderu Świętego Stanisława